Disclaimer

El Hidaya verleent u hierbij toegang tot elhidaya.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. El Hidaya behoudt zicht daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

El Hidaya spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met El Hidaya. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan El Hidaya nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij El Hidaya. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materalen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van El Hidaya, behoudens en slecht voor zover ander bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-mail

elhidaya.nl garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met elhidaya.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen